Chi tiết đóng gói

YH thủy lực đang cố gắng chăm chỉ để xử lý từng bước sản xuất đến cái nhìn hoàn hảo của nó. Gói cũng là một bước quan trọng để sản phẩm bảo vệ từ va chạm, rỉ sét, thiếu hoặc quá trình oxy hóa. Trong phần này, bạn có thể có một cái nhìn lướt qua các bước như thế nào chúng tôi đóng gói sản phẩm. 

Đóng gói chi tiết cho phụ kiện, đai và phụ kiện adapter:

20131113164459_51320131113164519_784

20131113164538_29120131113164559_617

20131113164621_51820131113164635_754

20131113164709_65020131113164757_882