پلی پروپیلن نورولوله

YH هیدرولیک دی هڅه کوي چې د خپل کامل کتنه د هر تولید ګام سمبال کړي. ټولګې څخه د ټکر خونديتوب محصولات، او افزار، ورک شوي او یا آکسيډېشن يو مهم ګام هم ده. په دې برخه کې، تاسې کولای شئ په ګام موږ څه ډول محصولات واچوئ اړه یوه لنډه کتنه ولري. 

د راوړلو، د ferrules او د اړونی fittings تفصيلات د تجهيز:

20131113164459_51320131113164519_784

20131113164538_29120131113164559_617

20131113164621_51820131113164635_754

20131113164709_65020131113164757_882