جزئیات بسته بندی

YH هیدرولیک سخت تلاش میکند که مسئولیت رسیدگی به هر مرحله تولید به نگاه کامل آن است. بسته بندی یک گام مهم برای محصولات حفاظت از برخورد، زنگ زدگی، گم شده و یا اکسیداسیون است. در این بخش، شما می توانید یک نگاهی سریع به گام چگونه ما بسته محصولات است. 

جزئیات بسته بندی برای اتصالات، قلاب و اتصالات آداپتور:

20131113164459_51320131113164519_784

20131113164538_29120131113164559_617

20131113164621_51820131113164635_754

20131113164709_65020131113164757_882